Jäsenyysehdot

Jäsensopimus on voimassa toistaiseksi ja vähintään sopimukseen merkityn vähimmäisajan (jäsenyysjakso 6 kk tai 12 kk). Jäsenyyden irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi. Irtisanominen tulee tehdä lähettämällä vapaamuotoinen irtisanomisilmoitus sähköpostilla osoitteeseen: info(at)tfwoulu.fi.

Jäseneksi liittymisen yhteydessä asiakkaalta veloitetaan kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukainen kertaluontoinen avausmaksu (20€). Avausmaksulla katetaan jäsenyyden perustamiskuluja, sekä kulkukortin kustannukset. Avausmaksua ei palauteta, vaikka jäsenyys myöhemmin irtisanottaisiin. Avausmaksu veloitetaan aina jäsenyyttä perustettaessa. Seuraavien kuukausien kuukausimaksu maksetaan e-laskulla tai alempana mainituilla erikoismaksuvälineillä. Kuukausimaksujen eräpäiväksi muodostuu myyntipäivä/aloituspäivämäärä.

Suosittelemme jäsenillemme e-laskun käyttöä. Paperilaskuista perimme voimassaolevan hinnaston mukaisen toimitusmaksun 5 €. Paperilaskuihin tuleva toimitusmaksu johtuu paperilaskujen lähettämisestä aiheutuvista kustannuksista. E-lasku on jäsenillemme ilmainen ja ympäristöystävällinen.

Toistaiseksi voimassa olevan jäsenyyden maksutavat:

 

A) Käteis-/Korttimaksu myymälään

Jäsenmaksut voi suorittaa Klubistoreen käteisellä tai pankki-/luottokortilla myymälän aukioloaikoina. Jäsenmaksut tulee suorittaa myymälään vähintään 3 viikkoa ennen uuden jäsenmaksukuukauden alkua. Jäsenmaksut laskutetaan automaattisesti 2 viikkoa ennen uuden jäsenmaksukuukauden alkua, eikä niitä voi enää laskun lähettämisen jälkeen maksaa myymälään.

B) E-lasku

Kuukausimaksu voidaan maksaa e-laskulla niin, että maksu veloitetaan eräpäivänä. Jäsenelle annetaan ohjeet e-laskulla maksamiseen jäsenkortin mukana. Jäsenen tulee tutustua huolellisesti ohjeeseen, jotta maksu tulee suoritettua oikein.

C) Erikoismaksuvälineet

Kuukausimaksu voidaan maksaa myös esim. Smartum-liikuntaseteleillä, Smartum-saldolla, Tyky-seteleillä ja Ticket Virikesetelillä (näitä maksuvälineitä kutsutaan näissä ehdoissa erikoismaksuvälineiksi). Jos sinulla on käytössä joku muu esim. työnantajan myöntämä liikuntaetu, varmista sen toimivuus Klubistoresta.

Allekirjoitetut liikuntasetelit voi jättää TFW Oululla sijaitsevaan lukolliseen postilaatikkoon tai ne voi tuoda Klubistoreen aukioloaikana. Smartum-saldolla maksettaessa tulee lähettää kuitti maksusta osoitteeseen info(at)tfwoulu.fi.

Erikoismaksuvälineillä voidaan maksaa vain täysiä kuukausia ja jäsenelle ilmoitetaan sähköpostilla, mihin asti kuukausimaksut on maksettu. Mikäli seteleillä maksettaessa setelien arvo ylittää täysien kuukausien kuukausimaksun, ei erotusta palauteta. Erikoismaksuvälineillä maksettaessa on maksu suoritettava tai kuitti maksusta esitettävä viimeistään kolme viikkoa ennen halutun maksun eräpäivää, jotta kyseinen kuukausimaksu voidaan hyvittää. Mikäli maksu suoritetaan myöhemmin, tulee jäsenen maksaa kyseisen kuukauden kuukausimaksu e-laskulla. Tällöin erikoismaksuvälineellä tehty maksu hyvitetään seuraavien kuukausien kuukausimaksuista. Erikoismaksuvälineillä ei voida maksaa aloitusmaksua eikä ensimmäisen kuukauden jäsenmaksua.

Jäsenyyden tauotus

6 kk:n ja 12 kk:n jäsenyyksissä sallitaan enintään yksi taukokuukausi vuodessa. Tauon ajaksi asiakas voi valita yhden haluamansa jäsenyyskuukauden laskutusvälin, jonka ajan jäsenkortti on poissa toiminnasta eikä kuukausimaksua peritä. Pidempää taukoa varten (yli 1kk) esim. sairauden vuoksi, asiakkaan on esitettävä asiaan kuuluva sairauslomatodistus. Ellei asiakas halua esittää sairauslomatodistusta jäsenyyden tauottamiseksi, on hänen irtisanottava jäsenyytensä normaalien irtisanomisehtojen mukaisesti.

Vuosijäsenyys

Vuosijäsenyys alkaa, kun avausmaksu ja ensimmäinen jäsenmaksu on maksettu. Vuosijäsenyys on voimassa vuoden määräajan jäsenyyden alkamispäivästä lukien, eikä sitä voi irtisanoa päättymään kesken sopimuskauden. Vuosijäsenyyden päätyttyä asiakkaan jäsenyys ja hinnoittelu muuttuu toistaiseksi voimassaolevaksi. Halutessaan asiakas voi muuttaa jäsenyyden 6 kk:n jäsensopimukseen tai uusia 12kk jäsenyyden ilman kustannuksia. Ellei asiakas kuitenkaan halua lainkaan jatkaa jäsenyyttä hänen on irtisanottava sopimus samoin kuin muissa toistaiseksi voimassaolevissa jäsenyyksissä. Mikäli asiakas sairastuu maksetun vuosijäsenyyden aikana ja jäsenyys keskeytyy yli kuukauden ajaksi, hänen on esitettävä asiaankuuluva sairauslomatodistus. Sairausloman kesto lisätään käyttöaikana ennakkoon maksetun jäsenyysajan jatkoksi.

Jäsenkortti

TFW Oulun jäsenille tehdään avausmaksun ja kuukausi- tai vuosimaksun maksamisen jälkeen henkilökohtainen jäsenkortti. Jäsenkortin voi noutaa Klubistoresta aukiolo-aikoina. Jäsenkortti toimii kulkukorttina TFW Oulun tiloihin ja se mahdollistaa TFW Oulun palvelujen käytön jäsenyyden aikana. Jäsenkortilla asiakkaamme saavat myös erilaisia etuja sopimuskumppaneidemme tuotteista. Jäseneduista tarkemmin TFW Oulun nettisivuilla.

Jäsenkortin katoamisesta on viipymättä ilmoitettava sähköpostitse info(at)tfwoulu.fi TFW Oulun henkilökunnalle. Uusi jäsenkortti tehdään jäsenelle avausmaksun hinnalla. Vialliset kortit vaihdetaan veloituksetta, mutta vääränlaisessa käytössä vaurioituneen kortin uusimisesta veloitetaan avausmaksua vastaava korvaus. Jäsenkortti on henkilökohtainen ja sitä ei saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön.

Tuntivaraukset

TFW tuntivarauksia voi tehdä etukäteen TFW Oulun nettisivuilla. Ilmoittautuminen netissä loppuu 30 minuuttia ennen tunnin alkua, ja tämän jälkeen ilmoittautuminen onnistuu paikan päällä, jos paikkoja on vapaana. Paikkavaraus tulee perua viimeistään 2 h ennen tunnin alkua. Kahdesta (2) yhden kuukauden sisällä tapahtuneesta käyttämättömästä paikkavarauksesta tilillesi tulee viikon varauskielto, jolloin et voi varata paikkoja tunneille netissä.

Yleiset jäsenehdot

TFW Oulun jäsenyys on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää tai vuokrata toiselle henkilölle. Jäsenkorttia ei saa luovuttaa toisen käyttöön. Jos TFW Oulu havaitsee kortin väärinkäytöksiä, on sillä oikeus päättää jäsenyys välittömästi ja periä jäseneltä 200 € sopimusrikkomusmaksu. Mikäli jäsenyys on päätetty väärinkäytöksen takia, TFW Oululla ei ole velvollisuutta palauttaa maksettuja maksuja jäsenelle.

TFW Oulu voi harkintansa mukaan joko keskeyttää tai päättää jäsenyyden maksamattomien jäsenmaksujen tai harjoitussalin ilmapiiriin sopimattoman käytöksen vuoksi.

Mikäli jäsenyys on keskeytetty maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi, tulee jäsenen ottaa yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen info(at)tfwoulu.fi sopiakseen maksamattomien laskujen maksamisesta ja jäsenyyden palauttamisesta. TFW Oululla on oikeus siirtää maksamattomat laskut perintään.

Toistaiseksi voimassaolevassa jäsenyydessä ei ole taukomahdollisuutta, paitsi raskauden, armeijan tai vakavan sairauden perusteella. Tauosta tulee sopia erikseen TFW Oulun henkilökunnan kanssa ja sen perusteesta tulee esittää luotettava todistus.

Harjoittelu TFW Oululla tapahtuu jäsenen omalla vastuulla ja jäsenen tulee noudattaa TFW Oulun yhteisiä sääntöjä sekä muita ohjeistuksia. Jäsenen tulee huomioida, että TFW Oululla ei ole aina henkilökuntaa paikalla. TFW Oulu ei vastaa henkilövahingoista tai aineellisista vahingoista, jotka aiheutuvat jäsenelle tai tämän omaisuudelle. Jäsen vastaa itse vakuutuksistaan.

Jäsenen tulee ilmoittaa TFW Oululle nimen, puhelinnumeron, osoitteen sekä tilinumeron muutoksesta. TFW Oulu pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin. Hintojen muutokset ilmoitetaan TFW Oulun verkkosivuilla ja jäsenille lähetettävällä uutiskirjeellä ja ne astuvat voimaan ilmoituspäivää seuraavan kuun alusta lukien. TFW Oululla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä Yleisiä Sopimusehtoja. Kulloinkin voimassa olevat Yleiset Sopimusehdot löytyvät TFW Oulun verkkosivuilta.

TFW Oululla ei ole velvollisuutta hyvittää jäsenen maksamia maksuja, mikäli se joutuu hetkellisesti sulkemaan TFW Oulun tai osan siellä suoritettavien välttämättömien huoltotöiden tai muiden vastaavien syiden vuoksi.

TFW Oululla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle ilman jäsenen nimenomaista suostumusta.

Kuvaaminen

TFW Oulun harjoituksia kuvataan sosiaaliseen mediaan markkinointi tarkoitukseen. Harjoituksissa olevat jäsenet saattavat näkyä kuvissa ja videoissa. Mikäli haluat ettei sinua näy kuvissa/videoissa, voit ilmoittaa asiasta videonkuvaajille. Kunnioitamme toivettasi ja jätämme sinut pois materiaalista.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on TFW Oulun henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.05.2018. Viimeisin muutos 29.05.2018.

Rekisterin pitäjä

Oulun Kamppailuklubi Oy / Y-tunnus: 2353281-9
Tyrnäväntie 16 F
90400 OULU
FINLAND
044 2387137
info@tfwoulu.fi

Rekisteristä vastaava henkilö

Tomi Kaarela
tomi@tfwoulu.fi

Rekisterin nimi

TFW Oulu | Asiakasrekisteri
Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme ja näiden edustajien henkilötietoja.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisteriä käytetään TFW Oulun kuntosalin sekä ryhmäliikuntatuntien kulunseurantaan. Asiakasrekisteriin kuuluminen on edellytys TFW Oulun palveluiden käytölle. Asiakasrekisterin pitäminen on välttämätöntä, sillä se mahdollistaa rekisterinpitäjälle asiakkaan ostamien palveluiden tarjoamisen. Käytämme tietoja myös uutiskirjeemme lähettämiseen, sekä ajoittaisista tarjouksistamme informoimiseen. Informoimisen kanavina käytetään asiakkaan ilmoittamaa sähköpostiosoitetta sekä mahdollisesti puhelinnumeroa tekstiviestin muodossa. Ilmoitamme jokaisen markkinointiviestimme yhteydessä asiakkaan mahdollisuudesta poistaa sähköpostinsa tai puhelinnumeronsa postituslistalta.

Käsittelemme henkilötietoja asiakkuuden hallintaan liittyvissä asioissa (mm. palveluiden tuottamiseksi ja toimittamiseksi, laskutusta ja perintää varten, reklamaatioiden käsittelemiseksi, asiakastuessa ja asiakastyytyväisyyden mittaamiseksi), asiakasviestinnässä sekä TFW Oulun ja sen yhteistyokumppaneiden tarjoamien palvelujen markkinoinnissa seka palvelujen kehittamisessa.

Tietojasi saatetaan kerätä ja käsitellä myös lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi, kuten kirjanpito- ja viranomaistarkoituksiin.

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

 • Etu- ja sukunimi
 • Yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • Asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa
 • Jäsenyystyyppi
 • Suoramarkkinointiluvat ja –kiellot
 • Sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden tilaaminen)
 • Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. markkinointiarpajaisiin ja – kilpailuihin sekä tapahtumiin osallistuminen)
 • Asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. maksullisten tuotteiden ja palveluiden osto- ja peruutustiedot, maksuttomien tuotteiden ja palveluiden tilaustiedot, toimitustiedot, palautteet, reklamaatiot sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit, kuten puhelut, sähköpostit, chat- sekä tekstiviestit)
 • Sukupuoli
 • Syntymäaika
 • Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot
 • Rekisterissä voidaan käsitellä tuotteen ja/tai palvelun ostaneista yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:
 • Asiakasnumero
 • Laskutus- ja perintätiedot
 • Käyttäjätunnus
 • Salasana
 

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietojen lähteenä toimii asiakas itse ostaessaan palvelua tai rekisteröityessään palvelun käyttäjäksi verkkosivuillamme osoitteessa www.tfwoulu.fi, sekä asioidessaan jäsenyyteen liittyvissä asioissa TFW Oulun KlubiStore -myymälässä. Asiakas vastaa siitä, että hänen toimittamansa tiedot ovat totuudenmukaisia.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Pääsääntöisesti henkilötietojasi käsittelevät yrityksemme henkilöstöön kuuluvat henkilöt työssään. Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta.

Henkilotiedot on suojattu ulkopuolisten käytolta palomuurein, virustorjuntaohjelmin, henkilokohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Henkilotietoihin pääsy on ainoastaan TFW Oulun valtuuttamilla henkilöilla, joiden työtehtavat edellyttavat henkilötietojen käsittelyä. Ilmaisemme henkilötietoja vain luottamuksellisesti ja rajoitetusti sopimusten perusteella sopimuskumppaneillemme, kuten maksupalvelutarjoajalle. Sopimuskumppaneidemme tulee sitoutua riittävän tietoturvan toteuttamiseen ja kaikilta osin henkilötietojen lainmukaiseen käsittelyyn. Henkilötietojen käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Jos tietoja on manuaalisessa muodossa, niitä säilytetään ulkopuolisilta lukituissa tiloissa ja tuhotaan tietoturvallisesti.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

TFW Oulu jäsensopimus – sopimusehdot (1.11.2016 alkaen)